FASD-FLEKSIBIL AMBALAJ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

FASD 2005 yılında kurulmuş olup, Türk Fleksıbıl Ambalaj Sanayinin tek ve en yetkin temsilcisidir. FASD, ulusal ve uluslararası platformda, tüm üyelerini temsil edebilen, haklarını koruyabilen, sektörle ilgili gelişim ve rejimlerde gündem belirleyici ve söz sahibi olabilen ve sektördeki örnek bir sektörel sivil toplum örgütüdür. Derneğimiz, Türkiye'de ki fleksıbıl ambalaj sektörünü bir bütün olarak geliştirmek ve sektörümüzdeki üretici firmaları dünya pazarının önde gelen tedarikçileri arasına sokmak için ortamlar ve koşullar yaratmak için çalışmalar yapmaktadır. En önemli stratejimiz, üyelerimizin karşılaştığı sorunları belirli platformlara taşımak, sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirdiğimiz önerilerimizi, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmak ve fleksıbıl ambalaj sektörümüzün AB'ne uyum süreci içinde gelişmesine katkıda bulunmaktır