FLEKSİBIL AMBALAJIN AVANTAJLARI

♦ Hafiftir.

Fleksibıl ambalaj malzemelerde kullanılan plastiklerin yoğunluğu birin altında olup, en hafif malzeme grubunu oluşturmaktadır. Bir başka ifade ile en az ambalaj kütlesi ile çok yüksek kütlede ürün ambalajlanabilmektedir.

♦ Verimi yüksektir.

Belirli kütledeki malzeme ile en büyük yüzey alanı elde edilebilmektedir. Bu nedenle birim ambalaj kütlesi en az olan ambalajlardır.

♦ Ürünün gereksinimine göre koruma sağlar.

Fleksibıl ambalaj malzemelerinin engelleme özelliği yüksektir. Bir malzeme ile istenilen özellik sağlanamadığında o özelliğe sahip diğer malzemelerle bir araya getirilebilmektedir.

♦ Gıdaya uygundur.

Işık, su buharı ve oksijen geçirgenliği açısından istenilen raf ömrünü veren kombinasyonlar kullanılabilmektedir. Gıda zincirinin bir halkası olan ambalaj için en hijyenik şartlar sağlanabilmektedir.

♦ Albenisi yüksektir.

Ambalaj malzemeleri içinde uygulanan baskı tekniği ile en yüksek albeni sağlanmaktadır.  

♦ Kullanımı kolaydır.

Taşıma, elleçleme, açma-kapatma özelliklerine sahip yapıları mevcuttur.

♦ Dağıtımı kolaydır ve ambalaj sektöründe en çok ihraç edilebilen malzemedir.

Gıda üreticisine genellikle makinasında kullanabileceği bobinler halinde tedarik edilebilmektedir. Bu özelliği ile ambalaj sektörünün en yüksek ihracat oranına sahip olan sanayi dalıdır.

♦ Porsiyona uygundur.

İnsanların ihtiyacı kadar ürün kullanabilmesine olanak sağlayan ambalajlar fleksibıl ambalajlardır.

♦ Çevreyi korur.

Çevrenin korunmasına yönelik olarak alınabilecek

en önemli önlemlerden biri malzeme azaltılmasıdır. En az malzeme ile en çok ambalajlama fleksibıl ambalaj ile yapılabildiğinden,  yaşam döngüsü açısından avantaj ve enerji tasarrufu sağlamaktadır.